YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Phân vi sinh vật chuyển hóa lân là loại phân bón chứa?

  • A. Vi sinh vật chuyển hóa lân hữu cơ thành lân vô cơ
  • B. Vi sinh vật chuyển hóa lân vô cơ thành lân hữu cơ
  • C. Vi sinh vật chuyển hóa lân hữu cơ thành lân hữu cơ khác
  • D. Vi sinh vật chuyển hóa lân vô cơ thành lân vô cơ khác

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Phân vi sinh vật chuyển hóa lân là loại phân bón chứa vi sinh vật chuyển hóa lân hữu cơ thành lân vô cơ.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 185860

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON