YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Để phân bón phát huy hiệu lực, khi sử dụng cần chú ý đến yếu tố nào?

  • A. Tính chất của phân bón và đất
  • B. Đặc điểm sinh học cây trồng
  • C. Điều kiện thời tiết
  • D. Cả 3 đáp án trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Để phân bón phát huy hiệu lực, khi sử dụng cần chú ý đến yếu tố:

  + Tính chất của phân bón và đất

  + Đặc điểm sinh học cây trồng

  + Điều kiện thời tiết

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 185862

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON