YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm cánh của rầy nâu hại lúa trưởng thành là?

  • A. Đôi cánh dài có chiều dài 1/3 thân
  • B. Đối cánh dài có chiều dài 2/3 thân
  • C. Đôi cánh ngắn dài 2/3 thân
  • D. Đôi cánh ngắn dài 1/3 thân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đặc điểm cánh của rầy nâu hại lúa trưởng thành là đôi cánh ngắn dài 2/3 thân.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 185884

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON