YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Phản ứng nào dưới đây thuộc loại phản ứng oxi hóa - khử?

  • A. 2NO2 + 2NaOH → NaNO3 + NaNO2 + H2O.
  • B. AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3.
  • C. Ca(OH)2 + 2CO2 → Ca(HCO3)2.
  • D. 2NaOH + SO2 → Na2SO3 + H2O.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  2NO2 + 2NaOH → NaNO3 + NaNO2 + H2O

  ở phản ứng trên có sự thay đổi số oxi hóa của N từ +4 xuống +3; N từ +4 lên +5

  Vậy đây là phản ứng oxi hóa khử.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 12462

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON