YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Phản ứng nào dưới đây thuộc loại phản ứng oxi hóa - khử?

  • A. 2NO2 + 2NaOH → NaNO3 + NaNO2 + H2O.
  • B. AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3.
  • C. Ca(OH)2 + 2CO2 → Ca(HCO3)2.
  • D. 2NaOH + SO2 → Na2SO3 + H2O.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  2NO2 + 2NaOH → NaNO3 + NaNO2 + H2O

  ở phản ứng trên có sự thay đổi số oxi hóa của N từ +4 xuống +3; N từ +4 lên +5

  Vậy đây là phản ứng oxi hóa khử.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>