YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho các phương trình hóa học sau:

  a, 2HCl + Fe → FeCl2 + H2

  b, 4HCl + MnO2 → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

  c, 6HCl + Al2O3 → 2AlCl3 + 3H2O

  d, 2HCl + Na2SO3 → 2NaCl + SO2 + H2O

  Số phản ứng trong đó HCl thể hiện tính khử là:

  • A. 2.
  • B. 1.
  • C. 4.
  • D. 3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Phản ứng (b), HCl thể hiện tính khử.

  Lưu ý; Khi xét một hợp chất có tính oxi hóa hoặc tính khử phải xét các nguyên tố tạo thành hợp chất.

  Ví dụ ở đây xét tính khử của hợp chất HCl ta có 2 nguyên tố cần xét:

  1) H+ thì không thể tăng lên được nữa ⇒ Loại

  2) Cl- có thể tăng từ -1 lên 0, +1 (trong hợp chất HClO chẳng hạn), +3, +5, +7

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 12464

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON