AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho phản ứng: Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O. Khi hệ số cân bằng phản ứng là nguyên và tối giản thì số phân tử HNO3 bị khử là:

  • A. 20.
  • B. 2.
  • C. 11.
  • D. 8.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  3Cu + 8HNO3 → 3 Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O
  ⇒ 6 phân tử HNO3 dùng làm môi trường và 2 phân tử HNO3 bị khử

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>