YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho phản ứng: Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O. Khi hệ số cân bằng phản ứng là nguyên và tối giản thì số phân tử HNO3 bị khử là:

  • A. 20.
  • B. 2.
  • C. 11.
  • D. 8.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  3Cu + 8HNO3 → 3 Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O
  ⇒ 6 phân tử HNO3 dùng làm môi trường và 2 phân tử HNO3 bị khử

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 12463

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON