ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phân tử chất nào sau đây chỉ chứa liên kết đơn?

  • A. CH3COOH.   
  • B. C2H2.       
  • C. CH3OH.       
  • D. C2H4.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  CH3COOH có một liên kết đôi C=O.

  C2H2 có một liên kết ba \(C \equiv C\)

  CH3OH chỉ chứa liên kết đơn.

  C2H4 có một liên kết đôi C=C.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 78812

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON