YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Phần mềm sử dụng để truy cập các trang web và khai thác các tài nguyên trên Internet được gọi là:

  • A. Trình lướt web
  • B. Trình duyệt web
  • C. Trình truy cập web
  • D. Trình soạn thảo web

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Phần mềm sử dụng để truy cập các trang web và khai thác các tài nguyên trên Internet được gọi là: Trình duyệt web

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 10340

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON