ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nút Back trên các trình duyệt Web dùng để?

  • A. Quay trở lại trang Web trước đó
  • B. Quay trở lại cửa sổ trước đó
  • C. Quay trở lại màn hình trước đó
  • D. Đi đến trang web tiếp theo

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Quay trở lại trang Web trước đó

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 10342

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON