YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Để xem một trang Web, ta gõ địa chỉ của trang đó vào:

  • A. Thanh công cụ chuẩn của trình duyệt
  • B. Thanh liên kết của trình duyệt
  • C. Thanh địa chỉ của trình duyệt
  • D. Thanh trạng thái của trình duyệt

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Thanh địa chỉ của trình duyệt

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 10341

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON