ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Pha sáng diễn ra trong lục lạp tại 

  • A. chất nền
  • B. màng trong
  • C.  màng ngoài 
  • D. tilacôit

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Pha sáng diễn ra trong lục lạp tại màng tilacôit.

  ⇒ Đáp án: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 124505

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON