YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Sản phẩm quang hợp đầu tiên của chu trình Canvin là:

  • A. RiDP (ribulôzơ - 1,5 - điphôtphat). 
  • B. APG (axit phootpho glixêric). 
  • C. AM (axit malic). 
  • D. AlPG (anđêhit phootpho glixêric).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Sản phẩm quang hợp đầu tiên của chu trình Canvin là: APG (axit phootpho glixêric). 

  → Đáp án: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 10145

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON