ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Pha sáng của quang hợp là pha chuyển hóa năng lượng của ánh sáng 

  • A. đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng trong các liên kết hóa học trong ATP
  • B. đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng trong các liên kết hóa học trong ATP và NADPH
  • C. đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng trong các liên kết hóa học trong NADPH 
  • D. thành năng lượng trong các liên kết hó học trong ATP

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Pha sáng của quang hợp là pha chuyển hóa năng lượng của ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng trong các liên kết hóa học trong ATP và NADPH. Nên sản phẩm pha sáng chuyển qua pha tối là ATP, NADPH.

  ⇒ Đáp án: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 124502

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON