ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Những hợp chất mang năng lượng ánh sáng vào pha tối để đồng hóa CO2 thành cacbonhiđrat là:

  • A. ATP và NADPH. 
  • B. ATP và ADP và ánh sáng mặt trời 
  • C. H2O, ATP   
  • D. NADPH, O2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Những hợp chất mang năng lượng ánh sáng vào pha tối để đồng hóa CO2 thành cacbonhiđrat là: ATP và NADPH.

  → Đáp án: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 10146

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON