YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  People believed that what they do on the first day of the year will _______ their luck during the whole year.

   

  • A. control
  • B. influence
  • C. exchange
  • D. result

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 4573

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF