MOBILEAPP
 • Choose the one word or phrase -a, b, c, or d- that best completes the sentences or substitutes for the underlined part.

  Câu hỏi:

  Family members who live apart try to get together ______ Tet.

  • A. in
  • B. at
  • C. on
  • D. during

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA