AMBIENT
 • Câu hỏi:

  On the first-day of Tet, children _______ their new clothes and make New Year's wishes to their parents.

  • A. take on
  • B. pick on
  • C. put on
  • D. try on

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>