AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Most towns put ______ a Christmas tree, a fir tree decorated with colored lights, shiny balls, tinsel and bows.

  • A. on
  • B. in
  • C. with
  • D. up

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>