ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ở trạng thái cơ bản tiểu phân nào sau đây có thể có số electron lớp ngoài cùng nhiều hơn 8?

  • A. Ion dương.
  • B. Ion dương, ion âm và nguyên tử.
  • C. Nguyên tử.
  • D. Ion âm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chỉ có các ion dương của kim loại nhóm VIIIB mà nguyên tử của chúng có cấu hình e ngoài cùng dạng (n - 1)d9 ns1 hoặc (n - 1)d 10 ns2.

  Ion dương là ion có khả năng cho electron làm số proton trong ion lớn hơn số electron nên mang điện tích dương.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 7201

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF