YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Nguyên tử của nguyên tố X có electron ở mức năng lượng cao nhất là 3p. Nguyên tử của nguyên tố cũng có electron ở mức năng lượng 3p và có một electron lớp ngoài cùng. Nguyên tử X và Y có số electron hơn kém nhau là 2. Nguyên tố X, Y lần lượt là:

  • A. Khí hiếm và kim loại.
  • B. Kim loại và kim loại.
  • C. Kim loại và khí hiếm.
  • D. Phi kim và kim loại.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Nguyên tử của nguyên tố X có electron ở mức năng lượng là 3p và 1e- lớp ngoài cùng.

  ⇒ e- điền cuối cùng ở phân lớp 3p.

  Y có e- mức năng lượng 3p nhưng có 1e- ở lớp ngoài cùng ⇒ 4s1

  Y: 1s2,2s22p6,3s2,3p6,4s1

  ⇒ EX = EY – 2 ⇒ EX = 17

  X: 1s2,2s22p6,3s23p5

  Vậy X là phi kim, Y là kim loại.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 7203

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON