YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho các nguyên tố với số hiệu nguyên tử sau: X (Z = 3); Y (Z = 7); E (Z = 12); T (Z = 19). Dãy gồm bao nhiêu nguyên tố là kim loại:

  • A. 2.
  • B. 1.
  • C. 3.
  • D. 4.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  X (Z = 3) ⇒ X là Li.
  Y (Z = 7) ⇒ Y là N (phi kim)
  E (Z = 12) ⇒ E là Mg.
  T (Z = 19) ⇒ T là K.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 7198

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON