AMBIENT
 • Câu hỏi:

  No girl should have to wear school uniform, because it _______ like a sack of potatoes.

  • A. makes them look
  • B. makes her look
  • C. makes them to look
  • D. makes her to look

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>