• Exercise 1: Identify the one underlined word or phrase -A, B, C or D- that must be changed for the sentence to be correct.

  Câu hỏi:

  Most of the trees in our garden are less than 10 years old but ones are much older than that.

   

  • A. Most
  • B. are
  • C. ones
  • D. that

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  ones ---> some

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC