YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Mrs. Stevens, along with her cousins from New Mexico, are planning to attend the festivities.

  • A. along with
  • B. from
  • C. are
  • D. to attend

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  are ---> is

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 4543

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON