YOMEDIA
 • Exercise 2: Choose the one word or phrase -a, b, c, or d- that best completes the sentences.

  Câu hỏi:

  The number of students who knew the answer to the last question on the exam ______ very low.

  • A. were
  • B. was
  • C. have been
  • D. has been

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA