YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Những câu tục ngữ nào dưới đây nói về tính tự chủ ?

  1. Ăn có nhai, nói có nghĩ.

  2. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.

  3. Đừng ăn thoả đói, đừng nói thoả giận.

  4. Ăn chắc mặc bền.

  • A. Tất cả 1,2,3,4
  • B. 1,3
  • C. 3,4
  • D. 3,2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Những câu tục ngữ nói về tính tự chủ:

  1. Ăn có nhai, nói có nghĩ.

  3. Đừng ăn thỏa đói, đừng nói thỏa giận.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 7187

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF