YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Biểu hiện nào dưới đây là biểu hiện của tính tự chủ ?

  • A. Luôn luôn hành động theo ý mình, không nghe ý kiến của người khác.
  • B. Sống đơn độc, khép kín.
  • C. Tự quyết định công việc của mình, không bị hoàn cảnh chi phối.
  • D. Dễ bị người khác lôi kéo làm theo họ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Biểu hiện của tính tự chủ: Tự quyết định công việc của mình, không bị hoàn cảnh chi phối.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 7183

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON