AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhiệt độ thích hợp để trồng cây vải là : 

  • A. 20 – 240C
  • B. 24 – 290C
  • C. 22 – 270C
  • D. 17 – 290C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  Nhiệt độ thích hợp: 24 – 290C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>