• Câu hỏi:

  Nhiệt độ thích hợp để cây vải ra hoa là: 

  • A. 18 – 240C.
  • B. 17 – 250C.
  • C. 21 – 250C.
  • D. 25 – 290C.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  Nhiệt độ thích hợp khi cây ra hoa là 18 – 240C.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC