YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Nhận thức cảm tính và nhận thức lí tính là hai giai đoạn thống nhất của cùng một quá trình nhận thức, chúng có mối

  • A. liên hệ biện chứng với nhau.       
  • B. thống nhất với nhau.
  • C. quan hệ với nhau.                
  • D. tác động với nhau.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 100257

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON