YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  "Lí luận mà không liên hệ với thực tiễn là lí luận xuông. Thực tiễn mà không có lí luận soi đường là thực tiễn mù quáng. ” là câu nói của ai trong những người sau?

  • A. Lênin.          
  • B. Hồ chí Minh.       
  • C. Ph.Ăng -ghen.    
  • D. Các Mác.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 100239

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON