ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nhận định nào sau đây không đúng về kim loại nhóm IIA?

  • A. Đều có cùng một kiểu mạng tinh thể. 
  • B. Ca, Sr, Ba đều tác dụng mạnh với nước ở nhiệt độ thường. 
  • C. Trong các hợp chất thường có số oxi hoá +2.
  • D. Tính kim loại của các nguyên tố tăng dần theo chiều tăng của điện tích hạt nhân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 67850

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON