YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây không đúng?

  • A. Nhôm là kim loại nhẹ, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt. 
  • B. Nhôm bị phá hủy trong môi trường kiềm. 
  • C. Nhôm có tính khử mạnh chỉ sau kim loại kiềm và kiềm thổ trong cùng chu kì. 
  • D. Nhôm phản ứng được với H2SO4 đặc nguội.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 67857

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON