YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Nhận định nào sau đây không đúng:

  • A. Công thức là hàm
  • B. Hàm là công thức
  • C. Hàm Sum dùng để tính tổng
  • D. Hàm xác định giá trị lớn nhất là MAX

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Nhận định sai là: Công thức là hàm

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 10314

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON