YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Giả sử trong ô D1 có chứa công thức tính tổng của ba ô A1, B1, C1. Công thức nào sau đây đúng:

  • A. =Sum(A1;B1;C1)
  • B. =A1:C1
  • C. =A1+B1+C1
  • D. A hoặc C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Công thức đúng: =A1+B1+C1

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 10317

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON