• Câu hỏi:

  Nguyên nhân kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội ở châu Phi không phải là: 

  • A. Xung đột giữa các tộc người
  • B. Bùng nổ dân số
  • C. Ô nhiễm không khí
  • D. Sự can thiệp của nước ngoài

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC