• Câu hỏi:

  Các thành phố có số dân trên 1 triệu oẻ châu Phi thường tập trung ở đâu? 

  • A. Trung du
  • B. Ven biển
  • C. Cao nguyên
  • D. Đông bằng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC