AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Người ta truyền tải một công suất điện P bằng một đường dây dẫn có điện trở 5Ω thì công suất hao phí trên đường dây tải điện là 0,5kW. Hiệu điện thế giữa hai đầu dây tải điện là 10kV. Công suất điện P bằng bao nhiêu?

  Lời giải tham khảo:

  Từ công thức:  Php = R. P2/U2

  \(\begin{array}{*{20}{l}}
  { \Rightarrow P = U.\sqrt {\frac{{{P_{hp}}}}{R}}  = 1000.\sqrt {\frac{{500}}{5}} }\\
  { \Rightarrow P = 100000W}
  \end{array}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>