AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một máy biến thế gồm cuộn sơ cấp có 5000 vòng, cuộn thứ cấp có 1000 vòng. Biết hiệu điện thế hai đầu cuộn thứ cấp là 100 kV.

  a, Tính hiệu điện thế đặt vào 2 đầu cuộn sơ cấp?

  b, Máy biến áp này là máy tăng thế hay hạ thế? Vì sao?

  Lời giải tham khảo:

  a. Ta có :

  N1= 5000 vòng, N2= 10000 vòng.

  U2 = 100000V

  \(\frac{{{n_1}}}{{{n_2}}} = \frac{{{U_1}}}{{{U_2}}}\)
  =>  \({U_1} = \frac{{{U_2}.{n_1}}}{{{n_2}}} = \frac{{100000.5000}}{{10000}} = 200000(V)\)

  b. Máy biến thế trên là máy tăng thế vì U1 < U2.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>