YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một máy biến thế gồm cuộn sơ cấp có 10000 vòng đặt ở đầu một đường dây tải điện để truyền đi một công suất điện là 11000kW. Biết hiệu điện thế hai đầu cuộn sơ cấp là 11kV.

  a. Tính hiệu điện thế 2 đầu cuộn thứ cấp?

  b. Cho công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây là 500kW. Tính điện trở của toàn bộ đường dây.

  Lời giải tham khảo:

  a. Tính hiệu điện thế đặt vào 2 đầu cuộn sơ cấp:

  Ta có n1/n2 = U1/U2 = 1000/10000

  ⇔ U2 = U1. n2/n1 = 11000. 10000/1000 = 110000V = 110kV

  b. Tính điện trở của toàn bộ đường dây

  - Cường độ dòng điện qua dây: I = P/U = 11000/110 = 100A

  - Công suất hao phí: Php = I2.R

  => Điện trở là R = Php/I2 = 500000/10000 = 50Ω.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA