YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Người ta thường dung chất liệu sứ để làm bát ăn cơm vì

  • A. Sứ làm cho cơm ngon hơn
  • B. Sứ rẻ tiền
  • C. Sứ dẫn nhiệt tốt
  • D. Sứ cách nhiệt tốt

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Người ta thường dung chất liệu sứ để làm bát ăn cơm vì:

  sứ đẫn nhiệt kém nên cách nhiệt tốt

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 3886

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF