YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Người ta thường dung chất liệu sứ để làm bát ăn cơm vì

  • A. Sứ làm cho cơm ngon hơn
  • B. Sứ rẻ tiền
  • C. Sứ dẫn nhiệt tốt
  • D. Sứ cách nhiệt tốt

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Người ta thường dung chất liệu sứ để làm bát ăn cơm vì:

  sứ đẫn nhiệt kém nên cách nhiệt tốt

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 3886

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON