YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Dẫn nhiệt là hình thức: 

  • A. Nhiệt năng có thể truyền từ phần này sang phần khác của một vật. 
  • B. Nhiệt năng có thể truyền từ vật này sang vật khác.
  • C. Nhiệt năng có thể truyền từ phần này sang phần khác của một vật, từ vật này sang vật khác. 
  • D. Nhiệt năng được bảo toàn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nhiệt năng có thể truyền từ phần này sang phần khác của một vật, từ vật này sang vật khác bằng hình thức dẫn nhiệt

  ⇒ Đáp án C

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 124395

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON