YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trường hợp nào sau đây vật nóng lên do truyền nhiệt:

  • A. Giã gạo, gạo nóng lên
  • B. Pittong dịch chuyển trong xilanh, pittong nóng lên
  • C. Thả dồng xu vào cốc nước nóng, đồng xu nóng lên
  • D. Cọ xát miếng kim loại vào bàn tay, miếng kim loại nóng lên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nhiệt được truyền từ nước nóng sang đồng xu. lúc đó dồng xu sẽ có nhiệt độ tăng lên còn nước sẽ  giảm nhiệt độ. đến khi nào cả đồng xu và nước có nhiệt độ bằng nhau

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 3877

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON