YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong các cách săp xếp vật liệu dân nhiệt từ tốt hơn đên kém hơn sau đây, cách nào đúng?

  • A. Đồng, nước, thủy ngân, không khí.
  • B. Đồng, thủy ngân, nước, không khí.
  • C. Thủy ngân, đồng, nước, không khí.
  • D. Không khí, nước, thủy ngân, đồng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Nếu coi khả năng dẫn nhiệt của không khí là 1 thì:

  Không khí: 1

  Nước : 25

  Thủy ngân: 345

  Đồng:17370

  Vậy, chọn đáp án B: Đồng, thủy ngân, nước, không khí.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 3891

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF