YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong các cách săp xếp vật liệu dân nhiệt từ tốt hơn đên kém hơn sau đây, cách nào đúng?

  • A. Đồng, nước, thủy ngân, không khí.
  • B. Đồng, thủy ngân, nước, không khí.
  • C. Thủy ngân, đồng, nước, không khí.
  • D. Không khí, nước, thủy ngân, đồng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Nếu coi khả năng dẫn nhiệt của không khí là 1 thì:

  Không khí: 1

  Nước : 25

  Thủy ngân: 345

  Đồng:17370

  Vậy, chọn đáp án B: Đồng, thủy ngân, nước, không khí.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 3891

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON