YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Người ta thống kê diện tích trồng lúa của một địa phương trong các năm tính theo héc-ta rồi biểu diễn thành biểu đồ ở trên. 
  Diện tích trồng lúa ít nhất trong các năm là bao nhiêu (héc - ta)? 

  • A. 160
  • B. 138
  • C. 121
  • D. 109

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Trục tung biểu diễn diện tích trồng lúa, nhìn vào biểu đồ ta thấy diện tích trồng lúa ít nhất là héc-ta. 
  Vậy số cần điền vào ô trống là 

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 47243

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON