YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho biểu đồ sau với trục hoành là giá trị  , trục tung là tần số .

  Mốt của dấu hiệu là: 

  • A. 8
  • B. 9
  • C. 10
  • D. 11

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Trong biểu đồ trên, trục hoành thể hiện giá trị , trục tung thể hiện tần số 
  Do đó, ta có bảng ''tần số'' tương ứng với biểu đồ trên như sau: 

  Giá trị (x) 10 11 12 13 15 16  
  Tần số (n) 3 10 4 8 2 5 N
   

  Nhìn vào bảng ''tần số'' ta thấy: Giá trị 11 có tần số lớn nhất là 
  Do đó, mốt của dấu hiệu là 

   

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 47249

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON