YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Người không có tự trọng

  • A. Luôn làm sai
  • B. Luôn trách mắng người khác mà không nhận lỗi ở mình
  • C. Luôn trốn tránh những công việc được giao
  • D. A, B, C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Người không có tự trọng là:

  + Luôn làm sai

  + Luôn trách mắng người khác mà không nhận lỗi ở mình

  + Luôn trốn tránh những công việc được giao

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 8190

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON