YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Một học sinh thường vi phạm nhiều lần bị cô giáo nhắc nhở nhưng vẫn không  sửa đổi, học sinh ấy không có: 

  • A. Trung thực
  • B. Yêu thương con người
  • C. Tự trọng 
  • D. Tự chủ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Một học sinh thường vi phạm nhiều lần bị cô giáo nhắc nhở nhưng vẫn không sửa đổi, học sinh ấy không có tự trọng.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 8177

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF