YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một học sinh thường vi phạm nhiều lần bị cô giáo nhắc nhở nhưng vẫn không  sửa đổi, học sinh ấy không có: 

  • A. Trung thực
  • B. Yêu thương con người
  • C. Tự trọng 
  • D. Tự chủ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Một học sinh thường vi phạm nhiều lần bị cô giáo nhắc nhở nhưng vẫn không sửa đổi, học sinh ấy không có tự trọng.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 8177

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON