YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Người đặt nền móng cho việc nghiên cứu sử học một cách độc lập ở Trung Quốc là

  • A. Tư Mã Thiên.
  • B. Thi Nại Am. 
  • C. La Quán Trung.
  • D. Ngô Thừa Ân. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 98857

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON