YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đâu là ý giải thích đúng nhất lí do A- cơ- ba vị vua thứ tư của vương triều Mô- gôn được nhân dân Ấn Độ tôn vinh là Đấng Chí tôn? 

  • A. Ông xây dựng khối hòa hợp dân tộc, hòa hợp tôn giáo.
  • B. Ông định ra mức thuế hợp lí, thống nhất các đơn vị đo lường. 
  • C. Ông khuyến khích và hỗ trợ các hoạt động sáng tạo văn hóa, nghệ thuật. 
  • D. Ông thi hành những chính sách tích cực giúp Ấn Độ đạt được bước phát triển mới.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 98853

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON